دومین مسابقه آوای ایران زمین

فردوسی شاهنامه را در چه قالبی سروده و این اثر ملی را به چه کسی تقدیم کرده ؟

ثبت نهایی
🔹 همراهان "رادیو ایران زمین" در دومین مسابقه آوای ایران زمین با پاسخ به سوال « فردوسی شاهنامه را در چه قالبی سروده و این اثر را ملی رو به چه کسی تقدیم کرده » همراه ما باشید.
🔹 به 5 نفر از برگزیدگان 5 کارت هدیه دو میلیون ریالی اهدا خواهد شد.
🔹 این مسابقه به مدت دو هفته از روز 15 الی 30 آبان ماه 97 برگزار خواهد شد.
🔹 در ضمن شما می‌توانید برنامه های رادیو ایران زمین را هر هفته از طریق شبکه های اجتماعی بانک ایران زمین به آدرس @izbank، سایت به آدرس www.izbank.ir و باشگاه مشتریان به آدرس club.izbank.ir بشنوید.