لیست بسته های تخفیفی

فروشگاه پوشاک بهزاد

توضیحات تکمیلی : ارائه 6 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 01713257859

شماره همراه : 09356443529

آدرس : گرگان - چهار راه انقلاب

نام و نام خانوادگی مدیر : بهزاد اسماعیلی

ایمیل : aesgorgan@gmail.com

وبسایت :

هزینه سرویس : 100 امتیاز

ورود به درگاه دیجیتال

رستوران حاج حسن

توضیحات تکمیلی : ارائه 10 درصد تخفیف ویژه برای اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 01132363254

شماره همراه : 09356443529

آدرس : ساری - میدان ساعت

نام و نام خانوادگی مدیر : حاج حسن

ایمیل : aesgorgan@gmail.com

وبسایت : https://hajhasan.ir

هزینه سرویس : 200 امتیاز

ورود به درگاه دیجیتال