جستجو بر اساس کد عمومی درگاه دیجیتاللیست آخرین بسته های تخفیفی مبتنی بر درگاه دیجیتال


خرازي ارشيا

کد عمومی درگاه دیجیتال : 22120

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33231392

شماره همراه : 09128879203

استان : قزوين

شهر : قزوين

آدرس : خيابان طالقاني پاساژ دانش طبقه پايين پلاک 1

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : فرزانه یوسفی پور گروئی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


قماش شهاب

کد عمومی درگاه دیجیتال : 23121

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 35-36220558

شماره همراه : 09131547016

استان : يزد

شهر : يزد

آدرس : خيابان قيام ابتداي بازار ميدان خان

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سیدشهاب الدین حسینی میرک آباد

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


بنگاه املاک دانيال

کد عمومی درگاه دیجیتال : 24122

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 06133399586

شماره همراه : 09163027118

استان : خوزستان

شهر : اهواز

آدرس : کوي علوي خيابان فراهاني خيابان مدرس بين کيان روبروي راسته نانوايايي حيدري( خ فرحاني بين آزادي و ارشاد)

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : شبیب صیاحی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


فروشگاه پوشاک چهار فصل

کد عمومی درگاه دیجیتال : 25123

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 17-32132755

شماره همراه : 09112735892

استان : گلستان

شهر : گرگان

آدرس : شهرک سپاه بعد از کوچه گلباران 10 قبل از کوچه گلباران12

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : علی گرامی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


گل سرخ

کد عمومی درگاه دیجیتال : 26124

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 37249708

شماره همراه : 09141206557

استان : آذربايجان شرقي

شهر : مراغه

آدرس : خيابان بيت المقدس جنب راسته بيمارستان بهشتي

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : حسن قسمی قشلاق

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


جهاني

کد عمومی درگاه دیجیتال : 27125

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 32223548

شماره همراه : 09173148445

استان : فارس

شهر : شيراز

آدرس : خيابان سعدي پاساژ ملت

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سعید جهانی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


ليزر تيروژ

کد عمومی درگاه دیجیتال : 28126

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 51-47228062

شماره همراه : 09153815663

استان : خراسان

شهر : قوچان

آدرس : خيابان وليعصر خيابان مجيدي پلاک 42

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : احمد میرزاخان زاده فرخانی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


موبايل 050

کد عمومی درگاه دیجیتال : 29127

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 36340263

شماره همراه : 09177110550

استان : فارس

شهر : شيراز

آدرس : خيابان فخرآباد شرقي نبش کوچه 24

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سید امین بکاء

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


لوازم يدکي رضا

کد عمومی درگاه دیجیتال : 30128

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33217350

شماره همراه : 09155435220

استان : سيستان و بلوچستان

شهر : زاهدان

آدرس : خيابان شهيد چمران نبش کوچه چمران 6 پلاک 46

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : غلامعلی خشاوه

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


درب و پنجره سازي پهلوان

کد عمومی درگاه دیجیتال : 31129

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 26-36535507

شماره همراه : 09125833802

استان : البرز

شهر : كرج

آدرس : محله فرديس خيابان قريشي خيابان آزادگان کوچه صنعت پلاک 5584

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : محمدعلی پهلوان

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سبزي فروشي رحماني

کد عمومی درگاه دیجیتال : 32130

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33331360

شماره همراه : 09386668778

استان : سمنان

شهر : سمنان

آدرس : خيابان امام روبروي راسته پارکينگ شهرداري جنب راسته قصابي کرم الدين

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : محمدرضا رحمانی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مرغ مرادي

کد عمومی درگاه دیجیتال : 36134

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 38237245

شماره همراه : 09300926099

استان : كرمانشاه

شهر : كرمانشاه

آدرس : خيابان شهياد کوي اسلامي پلاک 52

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : علی مرادی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


موبايل سيگنال

کد عمومی درگاه دیجیتال : 41139

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33226639

شماره همراه : 09374521608

استان : كهكيلويه و بويراحمد

شهر : ياسوج

آدرس : ميدان هفت تير ساختمان موبايل سيگنال

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سعید باقرنیا

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


اتوفرجام

کد عمومی درگاه دیجیتال : 42140

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 32268141

شماره همراه : 09188614300

استان : مركزي

شهر : اراك

آدرس : خيابان جلال آل احمد روبروي راسته حسينيه قدس

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : مرتضی جعفری منظر

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


فروشگاه مرادي

کد عمومی درگاه دیجیتال : 43141

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 66-42607380

شماره همراه : 09168771994

استان : لرستان

شهر : بروجرد

آدرس : چهارراه شريعتي خيابان 18 متري شمالي پلاک 286

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : حسین مرادی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


پاپيروس

کد عمومی درگاه دیجیتال : 44142

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33290393

شماره همراه : 09181733675

استان : كردستان

شهر : سنندج

آدرس : خيابان پاسداران نرسيده به پاساژ بهاره جنب فرش فروشي فاروقي خرازي پاپيروس

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : فرزین فتحی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


موسسه فرهنگي ميثاق

کد عمومی درگاه دیجیتال : 45143

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 36232514

شماره همراه : 09144612974

استان : آذربايجان غربي

شهر : خوي

آدرس : خيابان صمدزاده گذر مخابرات

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : یعقوب بابااوغلی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سفال قارداش

کد عمومی درگاه دیجیتال : 46144

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 13-44850981

شماره همراه : 09360659392

استان : گيلان

شهر : استارا

آدرس : محله باغچه سرا ساختمان سفال قارداش پلاک 15

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : معین سخی کار

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


تک

کد عمومی درگاه دیجیتال : 47145

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 13-34552637

شماره همراه : 09117656032

استان : گيلان

شهر : كوچصفهان

آدرس : ابتداي خيابان شهيد بهشتي روبروي ساختمان مدرسه باهنر جنب پلاک 4

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : مهناز نیک بخت کنار سری

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


فروشگاه مقدم

کد عمومی درگاه دیجیتال : 48146

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33440360

شماره همراه : 09191412856

استان : زنجان

شهر : زنجان

آدرس : انتهاي خيابان جمهوري روبروي ساختمان بانک مسکن پلاک 256

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : جواد مقدم

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سيسموني نکست

کد عمومی درگاه دیجیتال : 49147

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 44739795

شماره همراه : 09112110091

استان : آذربايجان غربي

شهر : محموداباد-آذربایجان غربی

آدرس : بلوار معلم روبروي بازار الغدير جنب ساختمان بانک عسکريه

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : وحید شرافتی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


آريشگاه آبنوس

کد عمومی درگاه دیجیتال : 50148

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 34-32654566

شماره همراه : 09133956271

استان : كرمان

شهر : كرمان

آدرس : جاده تهران روستاي قائم آباد قبل از ساختمان ده ياري

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : مرضیه شیخ پور

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مکانيکي احمد زاده

کد عمومی درگاه دیجیتال : 54152

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 04142054492

شماره همراه : 09146574891

استان : آذربايجان شرقي

شهر : هادیشهر

آدرس : هاديشهر-خيابان ليوارجان روبروي بيمارستان دکتر ساجدي مکانيکي احمدزاده

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : رضا احمدزاده

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مکانيکي رحمت اله محمودي

کد عمومی درگاه دیجیتال : 55153

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33237569

شماره همراه : 09183790454

استان : كردستان

شهر : سنندج

آدرس : سنندج شهرک صنعتي پارکينگ 14 سمت چپ اولين مغازه مکانيکي رحمت اله محمودي

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : رحمت الله محمودی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سوپر مارکت گل نواز

کد عمومی درگاه دیجیتال : 56154

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 34223746

شماره همراه : 09193336281

استان : سمنان

شهر : ايوانكي

آدرس : ابتداي بلوار شهيد مطهري روبروي ساختمان دانشگاه امير کبير

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : غلامعلی محمدی نژاد

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


خانه متلب

کد عمومی درگاه دیجیتال : 57155

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 21-56174987

شماره همراه : 09124204980

استان : تهران

شهر : اسلامشهر

آدرس : شهرک واوان انتهاي خيابان بوستان مهستان برج پامچال رديف يک پلاک 202

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : شهاب پورصفری طالمی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


فروشگاه نور

کد عمومی درگاه دیجیتال : 58156

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 66-33354393

شماره همراه : 09122170535

استان : لرستان

شهر : خرم اباد-لرستان

آدرس : محله شهدا خيابان شهداشرقي ساختمان پزشکانه نور طبقه دوم

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سلطنت صارمیان

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


پخش لبنيات پگاه

کد عمومی درگاه دیجیتال : 59157

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33243058

شماره همراه : 09132818245

استان : چهارمحال بختياري

شهر : فارسان

آدرس : خيابان دانش آموز نبش بن بست اول جنب ساختمان کميته امداد

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : امید عباسی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مطب دکتر کمالي

کد عمومی درگاه دیجیتال : 60158

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 03832245451

شماره همراه : 09133839242

استان : چهارمحال بختياري

شهر : شهركرد

آدرس : خيابان مولوي کوچه 48 پلاک 6

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : رامین کمالی دهکردی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


گلشن گلستان رستم

کد عمومی درگاه دیجیتال : 61159

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33230450

شماره همراه : 09308027612

استان : كهكيلويه و بويراحمد

شهر : ياسوج

آدرس : خيابان هجرت 3 بعد از ساختمان پزشکي قانوني طبقه دوم نوشت افزار

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : علی رهبر

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


دانش وتوسعه سازه ها

کد عمومی درگاه دیجیتال : 62160

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33456563

شماره همراه : 09121415527

استان : زنجان

شهر : زنجان

آدرس : ميدان قائم ساختمان قائم واحد 408

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : حسن مجتبی زاده

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


رستگار

کد عمومی درگاه دیجیتال : 63161

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 33234604

شماره همراه : 09192812383

استان : قزوين

شهر : قزوين

آدرس : خيابان پيغمبريه جنب ساختمان حوزه علميه امام صادق (ع)

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سعید رستگارمقدم

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


عطاري تهران دارو

کد عمومی درگاه دیجیتال : 64162

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 66501969

شماره همراه : 09125482531

استان : تهران

شهر : تهران

آدرس : خيابان ستارخان قبل از پل ستارخان پلاک 457

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : اصغر نصیری ارنگه

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


برنج فروشي نورپاش

کد عمومی درگاه دیجیتال : 65163

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 32428299

شماره همراه : 09144528646

استان : اردبيل

شهر : هشتجین

آدرس : خيابان الشريفي بازار ابوذرغفاري پلاک 68

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سید ایلیاس نور پاش

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


تراشکاري آماده کار

کد عمومی درگاه دیجیتال : 66164

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 31-37712037

شماره همراه : 09135757350

استان : اصفهان

شهر : اصفهان

آدرس : اصفهان اتوبان خرازي نبش کوچه 54

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : محسن رستم شیرازی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


خواروبار شوهاني

کد عمومی درگاه دیجیتال : 67165

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 84-33334280

شماره همراه : 09189454496

استان : ايلام

شهر : ايلام

آدرس : انتهاي خيابان استاد مطهري نبش خيابان حافظ

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : عبد الصباح شوهانی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


اموزشگاه ازاد علمي اساتيد

کد عمومی درگاه دیجیتال : 68166

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 45-32793114

شماره همراه : 09141592095

استان : اردبيل

شهر : پارس اباد

آدرس : ابتداي خيابان کشاورزي کوچه اول پلاک 19

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : علی روحی درویش کورنمتر

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مشاور املاک حافظ

کد عمومی درگاه دیجیتال : 69167

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 86-34658317

شماره همراه : 09181602800

استان : مركزي

شهر : اراك

آدرس : روستاي گاوخانه خيابان 20 متري امام رضا پلاک 6984

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : مهدی بهاری

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سالن زيبايي پريسيما

کد عمومی درگاه دیجیتال : 70168

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 34251717

شماره همراه : 09131931303

استان : كرمان

شهر : رفسنجان

آدرس : خيابان شهيد نخعي جنب ساختمان دکتر ستاريان

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : سیما یغمائی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


تزئينات پرده نما

کد عمومی درگاه دیجیتال : 72170

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 51-42614732

شماره همراه : 09159517612

استان : خراسان

شهر : نيشابور

آدرس : بلوار دانشگاه بعد از بلوار شهيد گمنام

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : محمد جغراتیان

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سوپر مارکت ملکي

کد عمومی درگاه دیجیتال : 73171

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 83-45128474

شماره همراه : 09197610612

استان : كرمانشاه

شهر : هرسين

آدرس : کمربندي شمالي بلوار شهيد رجايي

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : مهدی ملکی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


صنايع سرمايشي غفاري

کد عمومی درگاه دیجیتال : 74172

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 58-36240685

شماره همراه : 09154495828

استان : خراسان شمال

شهر : شيروان

آدرس : ابتداي ميدان معلم جنوب غربي ميدان ميدان معلم

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : نورالله غفاری

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


فست فود هرکول

کد عمومی درگاه دیجیتال : 75173

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 07612251321

شماره همراه : 09383169777

استان : هرمزگان

شهر : بندرعباس

آدرس : بندرعباس جنب بازار روز مجتمع تجاري پوراف زيرزمين پلاک 27 فروشگاه نادي

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : علی نادی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


آوازه

کد عمومی درگاه دیجیتال : 76174

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 61-53331867

شماره همراه : 09132879375

استان : خوزستان

شهر : آبادان

آدرس : نبش فرعي گلستان8 بلوار طيب ساختمان فروشگاه آوازه

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : امیر عینی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


توليدي صنعتي سيماکيش

کد عمومی درگاه دیجیتال : 77175

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 76-44473897

شماره همراه : 09153026687

استان : هرمزگان

شهر : كيش

آدرس : خيابان درخت سبز کوچه صنعت4 پلاک 6

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : عیسی خوش سیما شیرین سو

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


تريوله

کد عمومی درگاه دیجیتال : 78176

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 26-32517932

شماره همراه : 09195272651

استان : البرز

شهر : كرج

آدرس : کرج عظيميه بلوار استقلال بالاتر از ميدان اسبي خيابان استخر مجتمع آسمان پلاک 106 واحد 3

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : زهرا نجفی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


موبايل دريا

کد عمومی درگاه دیجیتال : 79177

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 11-42204424

شماره همراه : 09111230527

استان : مازندران

شهر : قائم شهر

آدرس : خيابان بابل کوچه تير

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : مجید معینی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مرغ رضا

کد عمومی درگاه دیجیتال : 80178

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 84-32232455

شماره همراه : 09379517302

استان : ايلام

شهر : ايلام

آدرس : بعد از ميدان ميلاد ابتداي خيابان ايثار جنب کوچه معرفت

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : رضا انوری

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


استانبول دونر

کد عمومی درگاه دیجیتال : 81179

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 17-35422533

شماره همراه : 09114068101

استان : گلستان

شهر : گنبدکاووس

آدرس : ابتداي خيابان انقلاب نبش خيابان انقلاب 29

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : عبدالعظیم ارازی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


پوشاک تازي

کد عمومی درگاه دیجیتال : 82180

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 51-37422115

شماره همراه : 09157605133

استان : خراسان

شهر : مشهد

آدرس : خيابان خواجه ربيع چهارراه ناصري

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : یگانه سادات علوی

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


سوپرمارکت شهبانو

کد عمومی درگاه دیجیتال : 83181

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 11-52665525

شماره همراه : 09111947479

استان : مازندران

شهر : كلاردشت

آدرس : ابتداي محله اويجدان خيابان شقايق شرقي جنب ساختمان مسجد

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : فخرالدوله دلفان آباذری

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


ساندويچ پاندا

کد عمومی درگاه دیجیتال : 84182

توضیحات تکمیلی : ارائه 5 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

تلفن ثابت : 54-35333785

شماره همراه : 09159539859

استان : سيستان و بلوچستان

شهر : چابهار

آدرس : بلوار امام خميني روبروي ساختمان اداره برق

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : معصومه بابازاده

ایمیل :

وبسایت :

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده


مجتمع رستورانی سبو

کد عمومی درگاه دیجیتال : 21119

توضیحات تکمیلی : ارائه 10 درصد تخفیف ویژه به اعضای باشگاه مشتریان بانک ایران زمین جهت استفاده از خدمات مجتمع رستورانی سبو شامل رستوران سلف سرویس، رستوران ترکیه ای، کافی شاپ و سنت سرای عربی

تلفن ثابت : 01133034482

شماره همراه : 09121796467

استان : مازندران

شهر : ساری

آدرس : ساری - جاده فرح آباد - بعد دانشگاه آزاد - جنب پمپ بنزین کاسپین

نام و نام خانوادگی مدیر فروشگاه : حمید رضا کوهی

ایمیل :

وبسایت : https://www.instagram.com/saboo.restaurant/?hl=en

هزینه سرویس : 400 امتیاز

400 امتیاز از طریق درگاه دیجیتال پرداخت کنید تا به پذیرنده جهت دریافت تخفیف، معرفی شوید

ورود به درگاه دیجیتال
موقعیت مکانی پذیرنده