سوال چهارمین مسابقه رادیو آوای ایران زمین:
شما می توانید با پاسخ به سوال "راحت ترین راه برای ثبت درخواست تمکن مالی در بانک ایران زمین چیست؟" در چهارمین مسابقه آوای ایران زمین شرکت کنید
به 5 نفر از برگزيدگان 5 کارت هديه دو ميليون ريالي اهدا خواهد شد.
اين مسابقه از روز 9 الي 23 اسفند ديماه 97 برگزار می شود.

چهارمین مسابقه آوای ایران زمین

راحت ترین راه برای ثبت درخواست تمکن مالی در بانک ایران زمین چیست؟

ثبت
دانلود همراه بانک ایران زمین
صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809بانک ایران زمین - بانک دیجیتال