همراهان راديو ايران زمين در سومين مسابقه آواي ايران زمين با پاسخ به سوال «بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد» يعني چه؟ همراه ما باشيد.
به 5 نفر از برگزيدگان 5 کارت هديه دو ميليون ريالي اهدا خواهد شد.
اين مسابقه به مدت دو هفته از روز 20 آذر الي 5 دي ماه 97 برگزار خواهد شد.

سومین مسابقه آوای ایران زمین

«بعد از سي سال نوروز به شنبه افتاد» يعني چه؟

ثبت نهایی
دانلود همراه بانک ایران زمین
صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809بانک ایران زمین - بانک دیجیتال