جشنواره جهش

نخستین دوره جشنواره جهش به پایان رسیده است ، بزودی با "جهش 2" درخدمت اعضای محترم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین خواهیم بود