روزت‌ رو بساز
🎉 روزت‌ رو بساز

🎁 روزی ۲۴۰ بلیت گردونه شانس و ۳۶۰۰ گردونه امتیازی

📢 در همراه بانک ایران زمین، هر‌ روز به ۲۴۰ نفر از استفاده کنندگان این نرم افزار شانس حضور در قرعه کشی جذاب چرخ گردون اهدا می شود.

✉️ لینک مستقیم شرکت در قرعه کشی چرخ گردون از طریق پیامک برای برندگان ارسال می شود.

🎉 جوایز جشنواره :

🟢 ۳۶۰۰ گردونه امتیازی (جوایز شامل امتیازهای باشگاه مشتریان)

🟢 ۲۴۰ گردونه جایزه نقدی (جوایز شامل هدایای نقدی با قابلیت واریز آنی به سپرده)

نصب همراه بانک ایران زمین


تعداد برندگان امروز (گردونه نقدی)


تعداد برندگان امروز (گردونه امتیازی)


لیست برندگان امروز