فرایند دریافت سرویس شبکه تخفیف ایران زمین (طرح ارمغان)

1. داشتن حداقل 15.000 امتیاز در باشگاه مشتریان
2. ورود به پنل کاربری باشگاه مشتریان
3. انتخاب شماره 16 رقمی کارت یا کارت‌های ایران‌زمین در فیلد مربوطه (نکته : با یکبار هزینه کردن امتیازهای خود، به صورت دائمی می توانید از شبکه تخفیف ایران زمین، طرح ارمغان استفاده کنید)
4. انتخاب فروشگاه یا برند مورد نظر
5. مراجعه به محل فروشگاه یا برند مورد نظر بر اساس آدرس اعلامی در سایت باشگاه مشتریان
6. خرید از طریق دستگاه کارتخوان به پرداخت
7. دریافت درصد تخفیف اعلامی در سایت باشگاه
8. اخذ رسید مبنی بر درج میزان درصد تخفیف
🛒 با معرفی کارت های خود در شبکه تخفیف بانک ایران زمین، می توانید از تخفیفهای هیجان انگیز مراکز خدماتی و فروشگاهی زیر استفاده فرمائید

لیست مراکز تخفیفی بانک ایران زمین