سرویس مورد نظر خود را انتخاب و سپس نام کاربری و کلمه عبور باشگاه را وارد نموده و سپس کد تخفیف را دریافت کنید


اگر تاکنون نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت نکرده اید لطفاً عدد 3 را به شماره 30006905 پیامک کنید

هزینه سرویس : 1,000 امتیاز

هزینه سرویس : 1,000 امتیاز

هزینه سرویس : 2,000 امتیاز

صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809بانک ایران زمین - بانک دیجیتال