کمپین نام‌گذاری اولین شعبه دیجیتال بانک ایران زمین

نام پیشنهادی شما

ثبت نهایی

به بهترین پیشنهاد جایزه ای نفیس از طرف بانک ایران زمین اهدا خواهد شد.

مشتري محوري؛ اساس بانکداري ديجيتال
درباره مفهوم جديدي که به تازگي به فرهنگ لغات شبکه بانکي با عنوان "بانکداري ديجيتال" اضافه شده است، بايد بگوئيم، بانکداري ديجيتالي به عنوان يک مدل کسب و کار است که بر روي استراتژي، ساختار سازماني و فرهنگ سازماني بانک‌ها تاثير مي‌گذارد.
در بانکداري ديجيتال بانک‌ها در شعب جديد خود علاوه بر استفاده از فناوري‌هاي نوين و تعاملي، نسبت به مهندسي و طراحي مجدد فرآيندها اقدام مي‌کنند.
در واقع مشتري محوري، تجربه مشتري و احساس رضايت از دريافت خدمت، پايه و اساس بانکداري ديجيتال است. شعب ديجيتال تلفيقي از محيط فيزيکي و مجازي براي ايجاد ارزشي ويژه براي مشتريان با ارائه سبدي از محصولات و خدمات گوناگون همراه با تجربه‌اي به يادماندني است.
دانلود همراه بانک ایران زمین
صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809