فرم درخواست تعویق بازپرداخت تسهیلات

مرحله شماره 1 : درج شماره همراه

مرحله بعد

مشتری گرامی؛ برای هر کدام از تسهیلات ذیل که درخواست بهره مندی از طرح مذکور را دارید، بر روی دکمه "درخواست استفاده از طرح را دارم" کلیک کنید

صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809