جشنواره احسان و نیکو کاری

تا پایان جشنواره احسان و نیکوکاری

تعداد اعضای شرکت کننده : 845
معادل ریالی امتیاز های جمع آوری شده : 150,233,050 ریال
امتیاز هایی لازم جمع آوری شد. ممنون بابت نگاه مهربان شما

❤ دست در دست بچه‌های آسمان
🔹یک فرصت خیرخواهانه و انسان دوستانه برای اعضای محترم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین
شما اعضاء محترم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، می‌توانید به مناسبت روز احسان و نیکوکاری بخشی از امتیازهای خود را تبدیل به کمک نقدی برای اهدا به کودکان معلول بی‌سرپرست در موسسه خیریه بچه‌های آسمان کنید.
برای مشارکت در این امر خیرخواهانه وارد پنل کاربری خود و سپس بخش احسان و نیکوکاری شوید.