2048

0
0

اعداد را با هم جمع کنید تا به 2048 برسید

دوباره

روش بازی : با استفاده از کلید های جهت دار خانه ها را جابه جا کنید خانه هایی که شماره های یکسان دارد با هم جمع کنید !


از ابتدا تا انتهای جشنواره هر روز به 3 نفر برتر که بیشترین امتیاز را در بازی کسب کنند هدیه داده خواهد شد


شما هر روز می توانید 4 تا از بهترین رکورد های خود را در انتهای بازی ثبت کنید

در صورتی که قصد شرکت در جشنواره را دارید می توانید با هزینه 500 امتیاز (باشگاه مشتریان بانک ایران زمین) امتیاز های نهایی خود را تا سقف 4 بار در روز ثبت کنید