به باشگاه مشتریان بانک ایران زمین خوش آمدید

عضو باشگاه شو!

در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین مهمان ما باشید.

امتیاز کسب کن!

کسب امتیاز با انجام فعالیت های بانکی و دعوت از دوستان

هدیه دریافت کن!

تسهیلات و خدمات سرمایه گذاری، خدمات مسافرتی و فروشگاهی متنوع از کالاها

تسهیـلات ویـژه

 • برخورداری از تســهیلات ویـژه وام جهــت خرید خانــه،خودرو و غیره با نرخ سود پایین، خدماتی دیگر از باشگاه مشــتریان بانــک ایران زمین برای شما عضو گرانقدرمی باشد.

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

دریافت کارت های اعتباری

 •  خرید از فروشگاه های معـتبر با استـفاده از کارت های اعتباری باشگاه مشتریان بانک ایران زمیــن و برخورداری از تخفیف‌های ویژه در خریــدهای حضـوری و آنلاین یکـی دیگر از خدمات اختصاصی باشگاه برای شما عضو محترم خواهد بود.

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

خدمات C.I.P فرودگاهی

خدمات ویژه باشگاه مشتریان در این خصوص عبارتند از:

 •  دریافت کارت پرواز و اختصاص صندلی مناسب
 •  تحویل و دریافت چمدان و بار مسافر
 •  امور گمرکی مسافر (در پروازهای بین المللی)
 •  امور گذرنامه و عوارض خروج
 •  امور مربوط به اضافه بار مسافر
 •  پذیرایی و استراحت در فضایی اختصاصی و ...

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

خدمات ترنسفر فرودگاهی

 • سرویس رفت و برگشت فرودگاهی در شهــرهای تهـران، شیـراز و مشهد برای شما عضو محترم باشگاه مشتریان بانک ایـران زمین فراهم شده است.

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

خدمـات بلیـت و سـفر

 • شما عضو گرانقـدر باشگاه قادر خواهید بود بلیـط سفـرهای هـوایی خــود را با مبلغــی پاییـن تر از حداقـل نرخ ارائــه در سایت های معتبر تهیه فرمایید.

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

تخفیف ویژه رستوران ها

خدمات ویژه باشگاه مشتریان در این خصوص عبارتند از:

 •  برخورداری از تخیفات ویژه در رستوران های معتبر
 •  خدمـات و جایـگاه VIP بـرای اعضــای باشـــگاه
 •  حضور در همایش‌های ویژه اعضا در رستوران‌‌ها

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

خدمات اختصاصی بیمه

 • شـما عضو گرامـی باشـگاه مشتـریان بانک ایران زمین قادر خواهید بود از خدمات باشگاه در خصوص امور بیمه نظـیر تخفیـف‌های ویژه جهـت خرید انواع بیــمه ماننـد .بیمه خودرو، بیمه حوادث و غیره بهره مند شوید

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!

خدمات درمانی برای خانواده

خدمات ویژه باشگاه مشتریان در این خصوص عبارتند از:

 •  استـفاده از تخفیفات ویژه درمانی
 •  برخـورداری از خدمات بیمه تکمیلی برای خانـواده
 •  استفاده از خدمات بیمه درمان مسافرتی

بر اساس امتیاز خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین از خدمات فوق بهره مند خواهید شد!