نگهبان جنگل


مدیریت بازی را از طریق ربات رسمی بانک ایران زمین دنبال کنید


شروع

برای دریافت نام کاربری و کلمه عبور عدد 3 را به شماره 30006905 ارسال کنید


مدیریت بازی

نگهبان جنگل

بازی نگهبان جنگل
مدیریت بازی را از طریق ربات رسمی بانک ایران زمین دنبال کنید
بازی بر روی گوشی های تلفن همراه قابل اجرا نمی باشد