جشنواره احسان و نیکو کاری

تا پایان جشنواره احسان و نیکوکاری (بهزیستی)

تعداد اعضای شرکت کننده : 505
معادل ریالی امتیاز های جمع آوری شده : 171,392,000 ریال
تا اتمام سفره مهربانی،هنوز به 572,160 امتیاز نیاز داریم ...

❤ بهزیستی یک خانه است؛ خانه‌ای که با دستان پرمهر شما ساخته می‌شود
🔹یک فرصت خیرخواهانه و انسان دوستانه برای اعضای محترم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین،
شما اعضاء محترم باشگاه مشتریان بانک ایران زمین، می‌توانید به مناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی، بخشی از امتیازهای خود را تبدیل به کمک نقدی برای اهدا به سازمان بهزیستی کنید.
برای مشارکت در این امر خیرخواهانه وارد پنل کاربری خود و سپس بخش احسان و نیکوکاری شوید.